Menu główne
Start
Aktualności
Topografia
Kalibracje
Programy
PDA GPS
Koordynaty
Mobile Wieści
ONZ
Magazyn map
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Popularne
Ostatnio dodano

No Documents
Start arrow Mobile Wieści
AKTUALNOŚCI
Ziemia na ekranie
Ciekawa strona pozwalająca oglądać naszą planetę z różnej wysokości znajduje się pod tym adresem http://www.flashearth.com
 
Dla posiadaczy PDA
Coraz większa powszechnośc urządzeń mobilnych zmusza właścicieli portali do dostosowania wyglądu i treści do urządzeń mobilnych. Wiedzą posiadacze pocketów, że nawet posiadając ekran 640x480 (Acer n3xx, Fujitsu-Simens Loox n550, n550) trudno oglądać skomplikowane i rozbudowane portale.
 
Mobile Wieści PDF Drukuj Email


Internetmod_dbrss2 AJAX RSS Reader poweredbysimplepie


TelixRSS Telix


GeekToysGeekToys
 • Bankomat ? zabawka edukacyjna
  Nie ukrywajmy: idealny scenariusz ?wi?t dla dziecka to taki, w którym przychodzi Miko?aj i zostawia wszystkim wór prezentów. Ale zamiast kupowa? kilka drobnych i niepotrzebnych zabawek, o których twoja pociecha zapomni po kilku dniach, mo?e lepiej obdarowa? j? czym?, co zapami?ta na d?ugo? Wyobra? sobie zaskoczenie dziecka, gdy rozpakuje prezent i dostanie swój w?asny bankomat! W [...]
 • Kamienie MOAI, które ch?odz? napoje
  Nie da si? ukry?, ?e chocia? min??o ju? dobre kilka wieków, ludzko?? wci?? nie odkry?a tajemnicy kamieni z Wyspy Wielkanocnej. Nikt nie wie, jak si? tam znalaz?y i do czego konkretnie s?u?y?y. Na szcz??cie wiemy, jak dzia?aj? Kamienie MOAI do Drinków. Kamienie te wykonane s? ze steatytu, który ma w?a?ciwo?ci zarówno ch?odz?ce, jak i grzej?ce. Dzi?ki [...]
 • Prezent dla muzyka
  Wyobra? sobie wigilijny wieczór. Pierwsza gwiazdka ju? na niebie, pierogi z kapust? poch?oni?te, a ca?a rodzina nie mo?e doczeka? si? na otwarcie swoich prezentów. Przychodzi czas na twój podarunek: podchodzisz do rodzinnego fana muzyki i wr?czasz mu ten w?a?nie kubek muzyka. S?yszysz ten okrzyk rado?ci? Ka?dy, kto chocia? troch? lubi nuci? pod nosem ucieszy si? [...]
 • Kocyko ? Szlafrok
  To prezent wprost stworzony po to, by znale?? si? pod choink?! Kiedy jest ci zimno, trudno skupi? si? na czytaniu dobrej ksi??ki albo ogl?daniu filmu. Kocyko-Szlafrok zadba o to, aby by?o ci ciep?o, jednocze?nie zapewniaj?c swobod? ruchów. To po??czenie koca i szlafroka jest ?wietnym pomys?em na prezent pod choink?. Dzi?ki niemu Twoi bliscy b?d? mogli spokojnie [...]
 • Elektroniczny korkoci?g Silver Twister
  Je?eli my?lisz o klasycznym, eleganckim prezencie na ?wi?ta, który zadowoli nawet najbardziej wybrednego cz?onka rodziny ? dobrze trafi?e?. Elektroniczny korkoci?g Silver Twister to korkoci?g o nowoczesnym wygl?dzie, który nie tylko b?yskawicznie otwiera wino, ale te? robi wra?enie na wszystkich zgromadzonych go?ciach. Srebrne kolory i niebieskie pod?wietlenie dzi?ki diodom LED sprawiaj?, ?e otwieranie wina zmienia si? [...]
 • Tatouszcz??liwiacz ? idealny prezent na Dzie? Ojca
  Ju? dzi? warto pomy?le? o prezencie na Dzie? Ojca, który go uszcz??liwi i zapewni troch? m?skiej rozrywki. Tatouszcz?liwiacz to rozwi?zanie, dzi?ki któremu w Dzie? Ojca do Twojego Taty mo?e trafi? opakowany prezent wraz z ?yczeniami. I to nie byle jakimi! W zestawie, oprócz tradycyjnego li?ciku z ?yczeniami znajduje si? Lodowy Kufel Froster z napisem “Super Tata” [...]
 • Zaskoczenie w Dzie? Matki, jakiego Twoja Mama jeszcze nie dozna?a
  Problemem, który dotyczy wielu z nas, jest fakt, ?e nasze Mamy w Dniu Matki cz?sto s? daleko od nas. Jak sprawi?, aby ten dzie? by? wyj?tkowy pomimo utrudnie?? Rozwi?zaniem jest us?uga, dzi?ki której specjalnie przygotowany na t? okazj? Magiczny Zestaw wraz z ?yczeniami mo?na wys?a? prosto na adres Mamy. I to nie p?ac?c za wysy?k?! Na stronie [...]
 • Zosta? autorem gad?etów!
  Na stronie WyzwaniaKreatywne.pl masz szans? zg?osi? swój projekt produktu, a nast?pnie zobaczy? go w swoich r?kach – a pó?niej w sklepach! Zobacz trwaj?ce Wyzwania i daj si? pozna? jako twórca! Na pewno istnieje taki gad?et, który bardzo chcia?by? posiada?. Albo taki, który z przyjemno?ci? komu? by? podarowa?. W dodatku dziwi Ci?, ?e jako? do tej pory [...]
 • Metalowe kostki do drinków
  Idealny sposób na sch?odzenie whisky? Oczywi?cie, ?e istnieje i niekoniecznie jest to lód. Bo jak wiemy, ten ma tendencj? do rozpuszczania si? i rozcie?czania tego typu trunków. Ale by tego unikn?? wystarczy si?gn?? po kostki, które zamiast z lodu, wykonane s? z metalu. Metalowe Kostki do Drinków nie wp?ywaj? na smak napoju, w którym zosta?y umieszczone, [...]
 • Budzik z funkcj? drzemki, za któr?? musisz zap?aci?!
  Mo?liwo?? ustawienia drzemki w budziku to ulubiona opcja wielu z nas. By? mo?e dzi?ki temu budzikowi cz??? z nas zmieni swoje podej?cie do tej funkcji. Dlaczego? Bo aby w??czy? drzemk? w tym budziku musimy po prostu wrzuci? do niego monet?! Niestety nie ma co ?udzi? si?, ?e dzi?ki temu b?dziemy mniej ch?tnie korzystali z funkcji drzemki. [...]


MioRSS Mio


 
Nasza pozycja

N = 51°36'35,3''
E = 15°18'18,7''

WiFi HOTSPOTS
Czytaj ...

GPS-24satellite.pngGPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System - NAVigation Signal Timing And Ranging)) – system nawigacji satelitarnej obejmujący zasięgiem całą kulę ziemską. Zasada działania polega na bardzo dokładnym (atomowym) pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika.

pocket_pc.jpgPalmtop (także: PDA, Personal Digital Assistant, komputer kieszonkowy) to mały, przenośny komputer osobisty. Mniejszy od laptopa - z powodzeniem mieści się w dłoni lub w kieszeni (ang. palm - dłoń, top - na wierzchu). Palmtopy są komputerami programowalnymi - można w nich instalować oprogramowanie.